Fiskekort

Fiskekort 2019:

Årskort för Nissan:
Medlemmar i Relax Fishing Club, RFC, kan köpa Årskort i Nissan för vuxen och ungdom. Dessa kort säljs inte digitalt här på hemsidan. Medlemmar i RFC erbjuds att köpa fiskekorten fram till och med 2019-06-30. Därefter erbjuds endast 1-dags kort, 3-dagars kort eller 7-dagars kort till försäljning.

Antalet kort som säljs är begränsat till 250 st för Årskort Nissan Vuxen, 50 st ungdom.

Årskorten till Nissan säljs på Halmstad Tourist Center. Medlemmar kommer från och med den 18 februari kunna köpa eller beställa årskort antingen fysiskt på Halmstad Tourist Center eller beställa sina kort mot en portoavgift på 50 SEK. Årskorten betalas på plats via betalkort (kontanter mottages ej) eller över telefon med betalkort eller plusgiro (vid pg-betalning tillkommer ca 1-2 veckors väntetid).

Beställning och betalning:
Kravet på medlemskap i Relax Fishing Club ställs för att du ska kunna nås enkelt om det t.ex. ändras fiskeregler under säsong, något viktigt händer och för att kunna prenumerera på fiskekort till nästkommande år.
Årskort för Nissan gäller mellan 2019-03-01–2019-10-14.

1-,3- och 7-dagars kort:
Giltigt fiskekort krävs för att fiska inom området. Boka, betala och skriv ut 1-dags kort, 3-dagars kort och 7-dagars kort direkt här på Relax Fishing Sweden. Dessa fiskekort kan också köpas med Mastercard eller Visa kort – över disk- mot en administrationskostnad på 20 SEK på:

* Turistbyrån i Halmstad
* Turistbyrån i Laholm
* Wittlocks Sportfiske i Halmstad,

t.ex. om man inte har skrivare eller behöver hjälp. På försäljningsställena finns också en kunddator som kan användas – utan kostnad – för att betala och skriva ut de fiskekort som säljs på nätet.

Kvittot / Vouchern du erhåller vid betalning skriver du ut på vitt papper och använder som fiskekort. Den övre delen på A4-sidan innehåller informationen som du ska vika så att ditt namn och streckkod syns i plastfickan du bär på armen enligt anvisningen under fiskeregler. Om det gjorts flera kortköp i en beställning, skriv ut lika många kvitton/Vouchers, så att alla som betalt bär ett fiskekort.

Fiskekort skall bäras fullt synligt på armen. Fiskekort skall alltid kunna visas upp tillsammans med legitimation på begäran av fisketillsyningsman. Fiskekort vars kategori eller datum på något sätt har ändrats eller inte är ifyllt, är ej giltig.

Fiskekortspriser 2019
Ungdom (12-18 år) Nissan (vuxen)
1 dagskort75 kr160 kr
3 dagarskort470 kr
7 dagarskort800 kr
Årskort300 kr1000 kr


Priserna inkluderar mervärdesskatt. Barn under 12 år i målmans sällskap får fiska gratis, om målsman har gällande fiskekort.

Kontakt
TURISTBYRÅN Lilla Torg, 301 02 HALMSTAD Tel: 035 – 12 02 00

För mer information, besök
www.relaxfishingsweden.com